Recerca sobre les condicions laborals a les fàbriques d’electrònica a les Filipines, en clau de gènere

posted in: Recursos | 0

En aquest informe, analitzem les condicions laborals en les quals
produeixen els aparells electrònics les treballadores de les fàbriques a Filipines. Una anàlisi des d’una perspectiva de gènere, atès que la majoria de les treballadores d’aquestes fàbriques a la regió són dones. La feminització del treball en el sector de la manufactura ha estat una tendència global en les últimes dècades. L’informe ressalta que les dones treballadores de les fàbriques d’electrònica acostumen a tenir menys accés a l’educació i menys alternatives laborals respecte als homes, a causa de la divisió sexual del treball i la desigualtat de gènere. Moltes d’elles venen de zones rurals i veuen el treball remunerat a la fàbrica com una opció atractiva.

Llegir recerca