Mapatge d’iniciatives de prevenció i gestió de residus elèctrics i electrònics

posted in: Recursos | 0

Amb l’objectiu d’afrontar el repte que suposa el creixent volum de
producció d’aparells elèctrics i electrònics, recollim diverses propostes dirigides a l’administració pública, les empreses i els fabricants i les persones consumidores.

La creixent quantitat de residus electrònics és provocada principalment per un consum més elevat d’AEE, cicles de vida curts dels productes, i poques opcions de reparació assequibles.

Els AEE són productes intensius en minerals i terres rares. L’extracció de matèries primeres per la producció d’AEE ha generat durant les últimes dècades diversos conflictes socioambientals, en especial a països del Sud Global: explotació laboral, manca de seguretat, alta exposició a tòxics, treball infantil, preu injust, finançament de grups armats, contaminació, acaparament d’aigua i de terres, desforestació, entre altres danys. Les dones i infants pateixen aquests impactes de forma agreujada, sent els projectes extractius un factor que perpetua la desigualtat de gènere.

Llegir l’informe