Fem tasques d’incidència a les administracions públiques per a que adoptin criteris de Compra Pública Socialment Responsable a l’hora d’adquirir aparells electrònics, tot vetllant per la millora en les condicions laborals de les persones treballadores. 

Fem incidència política a nivell local, nacional i europeu per exigir responsabilitat a les empreses transnacionals en el seu respecte als drets humans, aixÍ com la millora de les condicions ambientals, socials i laborals a la indústria electrònica.