Amb l’objectiu d’afrontar el repte que suposa el creixent volum de producció d’aparells elèctrics i electrònics, des de SETEM Catalunya recollim diverses propostes dirigides a l’administració pública, les empreses i els fabricants i les persones consumidores.

 

Per què cada vegada hi ha més residus elèctrics i electrònics (RAEE)?

La creixent quantitat de residus electrònics és provocada principalment per un consum més elevat d’AEE, cicles de vida curts dels productes, i poques opcions de reparació assequibles.

Els productes tenen molt poca utilitat. D’altra banda, l’obsolescència programada és una pràctica encara estesa entre els fabricants. No existeix cap llei que la prohibeixi, i els productes es dissenyen per tenir una vida limitada, i ser difícils de reparar o irreparables. La reparació no ha estat promoguda ni per fabricants, ni distribuïdores, ni governs com la primera opció per les consumidores. Molt sovint les marques substitueixen els aparells defectuosos dels clients per uns de nous dins de la garantia, i els serveis de reparació oferts són limitats dins i fora del termini de la garantia del producte. A més, els fabricants venen els recanvis a preus alts, la qual cosa fa que la reparació no compensi econòmicament a les consumidores.

 

Les persones darrera dels nostres aparells

Abans de convertir-se en un residu, els nostres aparells han fet un llarg recorregut fins a arribar a les nostres mans. En aquest recorregut, s’estan produint actualment greus
vulneracions de drets humans i ambientals.

Els AEE són productes intensius en minerals i terres rares. L’extracció de matèries primeres per la producció d’AEE ha generat durant les últimes dècades diversos conflictes socioambientals, en especial a països del Sud Global: explotació laboral, manca de seguretat, alta exposició a tòxics, treball infantil, preu injust, finançament de grups armats, contaminació, acaparament d’aigua i de terres, desforestació, entre altres danys. Les dones i infants pateixen aquests impactes de forma agreujada, sent els projectes extractius un factor que perpetua la desigualtat de
gènere.