‘Complint amb la diligència deguda’ – sèrie de webinars educatius d’Electronics Watch

posted in: Noticies | 0

Electronics Watch, IndustriAll Global Union, Fair Trade Advocacy Office i Rethinking Value Chains s’uneixen per oferir una sèrie educativa sobre diligència deguda a drets humans i medi ambient.

La nova sèrie de seminaris web desenvoluparà una comprensió de la diligència deguda que pot beneficiar les persones treballadores i les comunitats d’una manera significativa, mesurable i transparent. Es mostrarà com els compradors públics poden aplicar i exigir aquesta diligència deguda al seu procés de contractació.

Els compradors públics ja tenen en compte l’impacte social i mediambiental de les seves adquisicions. La idea de la diligència deguda en matèria de drets humans i medi ambient (HREDD per les sigles en anglès) és cada vegada més important en les seves activitats, cosa que planteja als compradors públics el repte de com verificar-la i aplicar-la. Però, què és la diligència deguda? I com es pot mesurar i aplicar?

Amb aquesta sèrie volem aportar informació al debat sobre la proposta de la Comissió Europea sobre l’obligatorietat de l’HREDD.

Durant sis sessions es tractaran els aspectes centrals de l’HREDD i el seu paper en la contractació pública, des de la verificació, l’aplicació i la remediació, fins a les polítiques i les pràctiques, així com els serveis de suport als compradors públics.

Dilluns, 22 de novembre de 2021, 13:00-14:30 CET

Sessió 1. Abast de la diligència deguda: Nivells, riscos i transparència

Entre les ponents de la primera sessió es comptarà amb:

  • Heidi Hautala, diputada del Parlament Europeu, membre de la Comissió de Comerç Internacional i de la Subcomissió de Drets Humans, fundadora del grup de treball del Parlament Europeu per a la Conducta Empresarial Responsable
  • Kan Matsuzaki, Secretari General Adjunt, Director de TIC, Electrical and Electronics, Shipbuilding and Shipbreaking, IndustriALL
  • Kristin Tallbo, Estratega de Sostenibilitat, Central de Compres d’Adda, Suècia
  • Alejandro García Esteban, Responsable de Polítiques, Coalició Europea per a la Justícia Corporativa
  • Matthew Galvin, Director de Compres Responsables, Autoritat del Gran Londres, Anglaterra

Feu clic aquí per obtenir més detalls i per inscriure’s.

Conèixer i informar sobre les fàbriques i altres operacions en les cadenes de subministrament és el primer pas de la diligència deguda en matèria de drets humans i medi ambient. Quan les cadenes de subministrament són fosques, les empreses no poden identificar els riscos ni abordar-los. Quan les empreses no revelen les fàbriques de les seves cadenes de subministrament, els compradors públics no poden saber si han dut a terme una diligència deguda adequada. Però les cadenes de subministrament de productes electrònics i d’altres productes són llargues, complexes i dinàmiques. Fins a on ha d’arribar la transparència de la cadena de subministrament? Hauria la transparència d’anar més enllà de la informació sobre la ubicació de les fàbriques per a incloure les dades de compliment i les pràctiques empresarials?
En aquesta sessió debatrem:
  • Per què és important que la transparència de la cadena de subministrament s’estengui més enllà del primer nivell basat en les anàlisis de risc
  • Les millors pràctiques actuals en matèria de transparència de la cadena de subministrament
  • Visions a llarg termini de la transparència de la cadena de subministrament

Futures sessions

2. Com mesurar la diligència deguda efectiva: Seguiment, verificació i presentació d’informes
3. Aplicació de la diligència deguda
4. El dret a una reparació efectiva
5. Pràctiques de compra i diligència deguda: Responsabilitats dels compradors privats i públics
6. Suport als compradors públics per a aplicar la diligència deguda en matèria de drets humans i medi ambient