PETICIONS ACTIVES

Actualment no hi ha peticions en actiu

PETICIONS ANTIGUES

Stop Union Busting

SIGNA LA PETICIÓ:

Organitzar-se en sindicats per negociar millors condicions laborals és un dret fonamental de les persones treballadores. Tot i això, les principals empreses d’electrònica s’oposen a l’existència dels sindicats, tot emprenent accions discriminatories i coercitives per impedir-ne la creació. Dóna suport al dret de sindicalització a la indústria electrònica! 

Public Money, Public Code

SIGNA LA PETICIÓ:

Per què el programari creat amb els diners dels contribuents no s’allibera com a programari lliure? Volem legislació que reguli que el programari finançat públicament pel sector públic es faci públic com a programari lliure o codi obert. Si són diners públics, el codi ha de ser públic. El codi pagat per la gent ha d’estar disponible per a altres persones!