Treballem en xarxa amb actors diversos, locals i internacionals per a la promoció de la responsabilitat corporativa enfront de les vulneracions en drets humans i ambientals, i la promoció d’una cadena de subministrament electrònica justa.

Campanya Global per reivindicar la Sobirania dels Pobles i Desmantellar el Poder de les Transnacionals: Es tracta d’una coalició d’organitzacions, xarxes i moviments socials que cerca confrontar el poder de les   transnacionals a favor dels drets dels pobles; mitjançant la promoció d’un Tractat Vinculant en el marc de l’ONU que reguli l’activitat corporativa.

Good Electronics:  Es tracta d’un moviment de xarxes, organitzacions i individus que treballa per millorar la situació dels drets humans i els drets ambientals al llarg de la cadena de subministrament electrònica, mitjançant tasques de sensibilització, formació, recerca i incidència, principalment.

Consorci Make ICT Fair: Es tracta d’un conjunt d’organitzacions en l’àmbit europeu que treballen per millorar les condicions ambientals i laborals al llarg de la cadena de subministrament electrònica, mitjançant tasques de sensibilització, formació, mobilització, contractació pública, recerca i incidència política.

Campanya Right to Repair: Consisteix en un moviment d’entitats de l’ESS i del Tercer Sector, iniciatives locals i individus que treballen per impulsar el dret a reparar els nostres aparells electrònics, tot exigint a les empreses i als dirigents polítics que facilitin la reparabilitat dels aparells, i d’aquesta manera desafiant l’obsolescència programada i la generació de residus.

Grup d’Empresa i Drets Humans de la Fede: Format per entitats del Tercer Sector, en el qual es treballa per tirar endavant mesures legislatives per limitar la impunitat corporativa en l’àmbit català, i d’aquesta manera garantir els drets humans i ambientals dels pobles.

Grup de Compra Pública Socialment Responsable: Format per administracions públiques i entitats del Tercer Sector, en el qual es comparteixen pràctiques, coneixements i recursos per fomentar la pràctica de la contractació pública socialment responsable a les administracions públiques.

Valorem aquest enxarxament com una oportunitat per a l’intercanvi de recursos i coneixements entre diferents actors, i, alhora, per a impulsar accions amb major capacitat i impacte social.

 

Amb el suport de:

Ha ofert suport al desenvolupament del Mobile Social Congress i d’altres activitats afins des del 2016, mitjançant la formalització de tres convenis de col·laboració.

Ha finançat el projecte “Make ICT Fair”, (2017- 2021), realitzat en consorci d’11 organitzacions europees: per la millora de les condicions ambientals i humanes de les cadenes de subministrament electrònica mitjançant accions de sensibilització, formació, mobilització, incidència política, recerca i compra pública.