Dones explotades en la indústria electrònica a Filipines

posted in: Noticies | 0

Quan Jessica va començar a treballar en una fàbrica de productes electrònics a les Filipines, no va rebre una formació de seguretat laboral ni informació sobre els riscos per a la salut que comportava el seu nou lloc de treball. Després de més d’una dècada fent treballs de soldadura a la fàbrica, van diagnosticar-li, primer, un dit en gallet. Després, un quist ovàric. Abans que, finalment, la traslladessin a una altra unitat on feia treballs més lleugers, va haver de sotmetre’s a diverses intervencions quirúrgiques i, en última instància, va ser necessari extirpar-li l’úter. Jessica és només una de les moltes dones que treballen en fàbriques d’electrònica al Sud Global, la salut i el benestar de les quals són sacrificats per al benefici d’empreses d’electrònica multimilionàries.

Les Filipines, en concret, és actualment un dels països del món més importants en la producció i exportació de components electrònics i microxips: el 2022 el sector va ocupar una mitjana d’entre 2,2 i 3,2 milions de persones, en 920 empreses d’electrònica i 261 establiments de fabricació

SETEM Catalunya, en el marc de la campanya Electrònica Justa, presenta l’informe “Condicions laborals a les fàbriques d’electrònica a Filipines, en clau de gènere“, on es treuen a la llum les condicions laborals en què es treballa a les fàbriques d’electrònica a les Filipines, especialment per a les dones treballadores del sector. L’informe s’ha elaborat amb la col·laboració de diverses entitats de la societat civil filipina, que es dediquen a acompanyar, assessorar i defensar les treballadores, a partir d’entrevistes les seves representants, així com a altres treballadores de diferents fàbriques del sector.

 

Violència de gènere a la indústria de l’electrònica

La majoria de les fàbriques d’electrònica a les Filipines se situen a les Zones Econòmiques Especials, les quals estan regides per normes diferents de la resta del país, i faciliten a les empreses vulnerar els drets de les treballadores. Tanmateix, el sector de l’electrònica es troba entre els sectors on hi ha més risc d’esclavitud moderna segons el Global Slavery Index de 2023.

Dones com Jessica es veuen empeses a treballar en fàbriques del sector electrònic per la falta d’alternatives laborals viables en comparació amb els homes a causa de la desigualtat de gènere, la qual cosa fa que la major força de treball manual de les fàbriques recaigui sobre les dones. Segons remarca l’informe, aquesta feminització del treball a les fàbriques està reforçada per les narratives patriarcals de gènere: molts alts càrrecs dins d’aquest sector consideren que les dones són més dòcils, menys agressives i menys propenses a defensar els seus drets que els homes. Per aquestaraço, les prefereixen per al treball manual en les cadenes de muntatge.

L’alta demanda de treball per part del col·lectiu de dones és usada pels empresaris en benefici propi, imposant condicions laborals pèssimes per als llocs de treball a les fàbriques: contractes de curta durada en lloc d’ocupació segura, salaris baixos, jornades laborals excessives amb dies de descans mínims o inexistents, o absència de baixa maternal. Al mateix temps la majoria dels llocs de supervisió s’assignen a homes. Les narratives patriarcals i estereotips de gènere imposen la noció que aquestes funcions requereixen qualitats percebudes com a “masculines”, com l’assertivitat i el lideratge, i que, per tant, són més adequades per als homes. A més, a les fàbriques existeixen diversos riscos per a la salut, no sols per l’extenuant i repetitiu treball manual, sinó també per la manipulació de productes químics tòxics sense formació prèvia ni mesures de seguretat adequades.

D’aquesta manera, les dones es concentren en els treballs pitjor pagats, més intensius en treball manual i més perillosos de les fàbriques.

 

 

Repressió sindical i a defensores de drets laborals

Les persones que lideren els sindicats o que s’hi afilien són assetjades, perseguides, estigmatitzades, o fins i tot agredides o assassinades. L’organització de drets humans filipina Karapatan ha documentat 427 execucions extrajudicials entre el juliol de 2016 i el desembre de 2021, incloent-hi diversos casos que afectaven defensors i defensores dels drets obrers. Les persones que s’oposen a les pràctiques explotadores de les empreses, com activistes laborals i líders o lideresses sindicals, s’enfronten a les Filipines a abusos i un fort assetjament. La pràctica del “red tagging” (acusar a algú de ser un rebel comunista i tenir relació amb grups terroristes) ha portat al fet que la vida mateixa d’activistes es vegi amenaçada i, en última instància, a l’assassinat de treballadors i treballadores que hagin denunciat condicions de treball abusives.

La repressió sindical i la persecució d’activistes no sols ocorre a les Filipines, sinó en tots els països on ses fabriquen i exporten aparells electrònics, la qual cosa impedeix avançar en la millora de drets laborals en el sector de l’electrònica. Com a resultat, qualsevol aparell electrònic que comprem probablement ha estat produït a costa de treballs forçats i abusos, especialment per a les dones.

 

 

L’informe demostra que, per a millorar les condicions de treball de les dones al Sud Global, és necessari reforçar els sindicats i les organitzacions de la societat civil i adoptar mesures polítiques eficaces. Només si les empreses estan obligades de responsabilitzar-se del benestar de totes les treballadores al llarg de la cadena de subministrament podrà la indústria electrònica arribar a ser justa i ètica.

Anàlisi de la directiva adoptada sobre les normes comunes per a promoure la reparació de béns

posted in: Noticies | 0

La campanya Right to Repair EU dona els seus fruits amb noves i prometedores normes de reparació, però necessitem molts més productes coberts

Després d’anys d’intensa campanya dels defensors del dret a reparar, els legisladors de la UE han acordat per fi una nova normativa sobre reparacions (1). La coalició Right to Repair Europe, que representa a més de 140 organitzacions de 24 països europeus, celebra que la nova llei aplani el camí per a un millor accés a reparacions assequibles de determinats productes. Per fi hi ha normes sobre preus raonables per a les peces originals, així com la prohibició de pràctiques de programari que impedeixin la reparació independent i l’ús de peces de recanvi compatibles i reutilitzades. Això és un pas en la bona direcció per a la reparació assequible.

No obstant això, amb l’aprovació de la llei es perd una gran oportunitat de crear un mercat de la reparació veritablement just a Europa i de garantir solucions de reparació assequibles per a la majoria dels productes del mercat europeu. L’àmbit dels productes coberts continua sent molt reduït i s’han introduït moltes llacunes. És necessària una ràpida aplicació de les normes, i que inclogui directrius de la Comissió sobre la definició de preus “raonables” per a les peces de recanvi, així com una execució sòlida de la prohibició de pràctiques antireparació i la introducció d’incentius financers nacionals per a la reparació per part dels Estats membres de la UE.

Els països de la UE disposaran de dos anys per a incorporar aquesta Directiva a la seva legislació nacional. És vital que la pròxima Comissió de la UE (després de les eleccions europees de juny de 2024) continuï treballant en actes jurídics que estableixin requisits de reparabilitat (2) per a categories de productes addicionals, a fi d’ampliar ràpidament l’àmbit d’aplicació d’aquestes noves normes de reparació.

1. Millor accés a la reparació d’una selecció de productes

Les noves normes milloraran l’accés dels consumidors europeus a la reparació d’una selecció de productes. L’àmbit d’aplicació es limita als béns adquirits pels consumidors i als productes ja coberts pels requisits de reparabilitat en virtut de la legislació de la UE. La Comissió Europea ampliarà automàticament l’àmbit d’aplicació en els 12 mesos següents a l’adopció de qualsevol nou acte jurídic que estableixi requisits de reparabilitat.

Per primera vegada s’exigirà als fabricants que ofereixin opcions de reparació més enllà del període de garantia legal de dos anys, amb una durada de fins a 10 anys. Aquestes reparacions hauran de ser gratuïtes o a un “preu raonable”. Es podrà oferir als consumidors un producte de substitució durant el període de reparació. Les peces i eines també hauran de vendre’s a reparadors independents “a un preu raonable que no dissuadeixi de la reparació”. No obstant això, les normes no proporcionen cap indicació del que significa realment un preu “raonable” de les peces. Serà crucial per al moviment de reparació portar als tribunals als fabricants que venguin recanvis a preus desenraonadament alts.

Una altra característica important de la llei és la prohibició de “clàusules contractuals i tècniques de maquinari o programari que impedeixin la reparació” dels productes inclosos en el seu àmbit d’aplicació. Right to Repair va treballar insistentment per a cridar l’atenció dels responsables polítics sobre aquestes pràctiques deslleials. No obstant això, està per veure fins a quin punt persistiran les llacunes, ja que el text afegeix una exempció a la prohibició que deixa la porta oberta al fet que els fabricants continuïn promulgant pràctiques antireparació afirmant que és “legítim” conforme a la llei. Lamentablement, la llei tampoc ofereix un accés més ampli a més informació sobre reparació i més peces de recanvi.

2. Millorar l’atractiu de la reparació sota la garantia legal

Per a millorar l’atractiu de la reparació, la garantia s’ampliarà en 12 mesos si els consumidors opten per la reparació. D’aquesta manera, en la majoria dels països de la UE la garantia legal cobrirà un total de 3 anys, mentre que no hi haurà ampliació si els consumidors opten per la substitució.

3. Un pas més cap als incentius econòmics nacionals per a la reparació, però encara cal aconseguir-lo

Els legisladors de la UE també exigeixen als Estats membres que apliquin almenys una mesura nacional de foment de la reparació. Proposen una llista no vinculant (3) d’opcions financeres i no financeres, com el suport a les iniciatives comunitàries de reparació o les campanyes d’informació. Serà crucial que el moviment pel dret a reparar mantingui l’impuls mitjançant campanyes nacionals i l’intercanvi de coneixements sobre iniciatives nacionals que hagin tingut èxit. Segons les dades recollides fins ara, és essencial que s’introdueixin incentius financers per a la reparació en tots els països.

4. Plataforma en línia de cerca de socis i formulari europeu de reparació

La Comissió Europea introduirà una plataforma europea en línia amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat de les opcions de reparació i la transparència dels seus costos. Encara que en general és una bona idea augmentar la visibilitat dels serveis de reparació i facilitar als consumidors la cerca de proveïdors de serveis adequats, això només serà eficaç mentre existeixi una infraestructura de reparació adequada que també sigui visible en la plataforma.

5. Oportunitats perdudes

Tenint en compte el seu limitat abast i ambició, s’ha perdut l’oportunitat de convertir aquesta iniciativa en alguna cosa que realment mereixés el títol de “Directiva sobre el dret a reparació”. En essència, el principal efecte del reglament serà augmentar en certa manera les possibilitats que el petit nombre de productes que ja havien de ser reparables de totes maneres, acabin realment reparant-se. Seria molt optimista esperar que aquestes mesures facin una diferència en l’ús de recursos i la producció de residus electrònics.

La llista d’oportunitats perdudes és llarga. Per exemple, Right to Repair havia suggerit que es donés prioritat obligatòria a la reparació enfront de la substitució en el marc de la garantia, a més de reforçar el sector de les reparacions independents permetent-los realitzar reparacions en el marc de la garantia. Tanmateix, res d’això va tirar endavant en les negociacions finals.

També hi ha moltes disposicions ambicioses que el Parlament havia acordat, només perquè fossin rebutjades en favor de la postura dràsticament menys ambiciosa del Consell durant els diàlegs a tres bandes. Entre elles estan:

 • El dret del consumidor al fet que es repari un producte, tret que sigui impossible de fet o de dret (sense que el productor pugui rebutjar la sol·licitud del consumidor per consideracions purament econòmiques, com els costos).
 • El dret a tenir accés a totes les peces de recanvi i a tota la informació i eines relacionades amb la reparació, incloses les eines de diagnòstic, durant un període corresponent, com a mínim, a la vida útil prevista del producte.
 • L’obligació que els fabricants publiquin tota la informació relacionada amb la reparació en els seus llocs web.
 • La possibilitat que els legisladors afegeixin productes a la llista encara que no estiguin coberts pel disseny ecològic o altres requisits.

És lamentable que al final no hagi prevalgut la veu dels nostres representants triats democràticament. La Coalició Right to Repair continuarà pressionant perquè s’estableixin requisits de reparabilitat ambiciosos per al major nombre possible de categories de productes addicionals, a més de treballar amb membres centrats en l’aplicació de la directiva en cada Estat membre, per a garantir que aquest i altres actes legislatius marquin realment la diferència per als consumidors europeus i per a la prevenció dels residus electrònics.

 

 

L’article original va ser publicat per Right to Repair Europe. Aquesta és una versió abreujada i traduïda.

 

Contacte

Cristina Ganapini
Coordinadora de Right to Repair Europe
Correu electrònic: info@repair.eu

Notes

(1) text legal de la directiva (en espanyol)

(2) Els legisladors de la UE també van acordar un nou Reglament de la UE sobre disseny ecològic de productes sostenibles (ESPR). Aquest reglament marc permetrà a la Comissió Europea establir requisits mínims de reparabilitat per a altres categories de productes. La coalició Right to Repair va aconseguir que els productes relacionats amb l’energia, les TIC i altres productes electrònics formessin part de les seves pròximes prioritats.

(3) Les mesures dels Estats membres per a promoure la reparació poden incloure campanyes d’informació, suport a iniciatives de reparació dirigides per la comunitat, vals de reparació, fons de reparació, suport o creació de plataformes de reparació locals o regionals, organització o finançament de programes de formació per a adquirir competències especials en reparació i mesures fiscals. Aquestes mesures poden adoptar-se a nivell nacional, regional o local.

Dones en la mineria artesanal: l’origen ocult dels nostres dispositius

posted in: Noticies | 0

En la nostra vida quotidiana, estem constantment envoltats d’aparells electrònics, i hem normalitzat la nostra dependència a la tecnologia. No obstant això, pensem poc en els materials que s’han utilitzat per a fabricar-los. Per a fabricar dispositius electrònics es necessiten matèries primeres com el cobalt i el coure, i amb l’augment diari de la producció i del consum de dispositius, la demanda d’aquests materials, que s’extreuen en regions riques en recursos naturals, està augmentant també.

La primera imatge que ens ve al cap si pensem a la mineria, sol ser un gran emplaçament industrial ple de maquinària. No obstant això, gairebé el 90% de la mà d’obra minera mundial no treballa en aquestes mines industrials a gran escala, sinó en el que es denomina mineria artesanal i en petita escala (MAPE): extracció de recursos a petita escala utilitzant eines rudimentàries i equips bàsics. La mineria artesanal sol tenir lloc en entorns informals i sovint il·legals en països del Sud Global, on els assentaments s’estableixen ràpidament al voltant de les explotacions mineres. La MAPE és especialment atractiva per als pobres de les zones rurals d’aquestes regions, als qui ofereix una oportunitat d’ocupació ben remunerada, en comparació a les altres opcions.

Tanmateix, la MAPE planteja diversos problemes. A causa del caràcter informal del treball, les condicions laborals són dolentes i perilloses, genera gran contaminació ambiental i les substàncies tòxiques utilitzades en el processament del mineral suposen un greu risc per a la salut.

Les dones del sector de la MAPE s’enfronten a dificultats encara més greus – no obstant això, moltes es veuen obligades a treballar en la mineria artesanal, ja que les oportunitats d’ocupació viables per a les dones solen ser escasses, especialment per a les que estan estigmatitzades socialment, com les mares solteres. Així, a mesura que disminueix l’escala de la mineria, augmenta el percentatge de dones treballadores. A tot el món, les dones participen en la mineria artesanal com a processadores, batedores i transportadores de mineral, però també com a proveïdores de serveis dins de la comunitat minera, com cuinar, netejar i treball sexual, a més d’encarregar-se de les tasques domèstiques.

La majoria de les dones que treballen en la MAPE guanyen només una fracció del que guanyen els homes. En combinació amb la desigual distribució del treball de cures, això fa que les dones hagin de treballar fins a 8 hores més al dia que els homes. Malgrat això, els beneficis de la mineria artesanal gairebé sempre arriben a les mans dels homes, ja que la major part de la terra, dels tallers i de les eines són de la seva propietat.

A més, la combinació de treball de processament i tasques domèstiques agreuja els perills per a la salut causats per les substàncies tòxiques. Per exemple, en els llocs on s’utilitza mercuri per a extreure or del mineral, moltes dones fan aquesta tasca en la seva pròpia casa. L’exposició al mercuri és especialment perillosa per a les dones embarassades, ja que augmenta el perill d’avortaments.

Un altre problema important és la prostitució forçada. En molts casos, s’utilitzen promeses de diners i treball ben remunerat per a atreure a dones joves als assentaments miners i obligar-les posteriorment a prostituir-se. A més, com la majoria dels assentaments miners estan fora del control de la llei, també existeix un alt risc de violència sexual i abús de drogues.

Al mateix temps, la presència de les dones és essencial per a l’estabilitat, la coherència i la moral de la comunitat. Atès que les dones s’encarreguen de les tasques domèstiques i presten molts serveis essencials dins de les comunitats, són vitals per al funcionament de tots els assentaments miners. No obstant això, en la majoria dels països on es practica la MAPE no existeix una protecció especial per a les dones, ni legislativa ni d’un altre tipus. Les polítiques relatives a la MAPE i als qui treballen com a miners artesanals, igual que moltes iniciatives de desenvolupament, segueixen sense tenir en compte el gènere, la qual cosa deixa a les dones exposades al perill i a l’opressió. Així, la responsabilitat de la seguretat de les dones queda relegada a les ONG, les cooperatives mineres i les organitzacions de la societat civil.

Així i tot, la solució no és prohibir la MAPE, la qual cosa empenyeria als miners artesanals a la il·legalitat i la inseguretat i privaria a les regions pobres d’una important font d’ingressos. Per contra, cal regular-la millor per a garantir la seguretat laboral i organitzar les treballadores. Ja hi ha casos d’èxit de treballadores que s’han agrupat en cooperatives per a exigir millors equips de seguretat i millors salaris. Per a millorar la situació i reforçar les dones en la mineria artesanal, cal reforçar aquestes organitzacions i ampliar les xarxes entre cooperatives, ONG i organitzacions de la societat civil. Igualment, és important incorporar la perspectiva de gènere en tots els marcs polítics i iniciatives de desenvolupament pertinents, tant al Sud Global com al Nord Global, on tenen la seva seu la majoria de les empreses que es beneficien de l’explotació de les dones en la MAPE.

En el context de la campanya Electrònica Justa, SETEM Catalunya està treballant per a aconseguir aquests objectius, pressionant per a aconseguir una compra pública responsable i lleis de diligència deguda més estrictes, conscienciant sobre les condicions a les quals s’enfronten les dones en la MAPE i col·laborant amb altres iniciatives i organitzacions que advoquen per unes condicions de treball justes en el sector miner. Per a acabar amb l’explotació, les empreses tecnològiques han de rendir comptes, i cal construir una visió diferent de la digitalització, centrada no en el benefici i en el consum, sinó en el benestar dels éssers humans.

 

Fonts:

LandLinks: Gender Issues in the Artisanal and Small-Scale Mining Sector, 2020, https://www.land-links.org/issue-brief/gender-issues-in-the-artisanal-and-small-scale-mining-sector/

Bester, Vidette: Breaking gender stereotypes. The role of women in artisanal mining, SLR Consulting 2023, https://www.slrconsulting.com/insights/breaking-gender-stereotypes-the-role-of-women-in-artisanal-mining/

Eftimie, Adriana; Heller, Katherine et al.: Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining. A Rapid Assessment Toolkit, World Bank 2012, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/644761468157780524/gender-dimensions-of-artisanal-and-small-scale-mining-a-rapid-assessment-toolkit

Hinton, Jennifer; Veiga, Marcello et al.: Women and Artisanal Mining. Gender Roles and the Road Ahead, en: The Socio-Economic Impacts of Artisanal and Small-Scale Mining in Developing Countries, Swets Publishers 2003, https://prod-edxapp.edx-cdn.org/assets/courseware/v1/6913dd84795c217cc1c8c05358d8e782/asset-v1:SDGAcademyX+NR001+2T2019+type@asset+block/Women_and_artisanal_mining_-_gender_roles_and_the_road_ahead.pdf

Font d’imatge:

Laura Lartigue, Technical Writing Specialist for USAID/Guinea, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinea_Siguiri_miner_woman.jpg

 

Tanca el Mobile Social Congress, un espai imprescindible per visibilitzar les vulneracions dels drets humans i ambientals de la indústria tecnològica

posted in: Noticies, Premsa | 0

 • El MSC, que organitza SETEM Catalunya, ha reunit especialistes d’arreu per reflexionar sobre el futur de la digitalització, davant el creixent protagonisme de les tecnologies de la informació
 • També s’han posat de manifest els abusos contra els drets humans que s’amaguen darrere de la mineria i de les cadenes de subministrament de la indústria de l’electrònica

El Mobile Social Congress (MSC), que s’ha celebrat la mateixa setmana que el Mobile World Congress, es consolida com un espai imprescindible per donar a conèixer els impactes de la indústria tecnològica. L’esdeveniment l’organitza SETEM Catalunya des de 2016.

El MSC, que ha tingut lloc del 27 de febrer al 2 de març a Barcelona, arriba a la seva novena edició amb el lema «High tech, low rights: quin cost real té la tecnologia que consumim?», especialment els costos socials i ambientals que implica la producció d’electrònica i la creixent digitalització. Ho ha fet analitzant totes les baules de la cadena, des de l’extracció dels minerals i matèries primeres necessàries per a la producció d’electrònica fins a l’ús dels dispositius i quan aquests, al cap de molt poc temps, es converteixen en residus. També sobre els efectes de la digitalització en la salut mental de les persones que fan ús de la tecnologia digital.

La primera acció, fora de programa, va ser una ‘performance’ a les portes del MWC, el dilluns 26 de febrer, sota el títol «La mina a casa», que va mostrar com els efectes de l’extracció de matèries primeres tradicionalment externalitzada en països del Sud global s’està augmentant, i també està afectant cada vegada més països propers.

El dimarts 27 va arrencar el congrés amb una de les novetats de l’edició d’enguany, l’emissió en directe d’un episodi del pòdcast Carne Cruda a la sala Paral·lel 62, que va comptar amb la participació de persones expertes en els efectes de les diferents baules de la cadena de producció i consum de la tecnologia digital, amb especial èmfasi als problemes derivats dels residus electrònics, el dret a reparar i les iniciatives socials i legislatives per la prevenció d’aquests residus.

L’impacte de l’extracció del liti en territoris indígenes

El programa va continuar el dijous 29 amb la projecció i cinefòrum del documental Antes del litio, de Costa Rica Produccions, elaborat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Observatori Plurinacional de Salares Andinos. El documental mostra com, actualment, en el nord argentí, hi ha actius diversos projectes miners per a l’extracció de liti en salars i muntanyes, habitades per comunitats que resisteixen davant l’embat de les empreses i els governs que volen explotar aquestes zones sense el seu consens.

Hi va participar Laura Fontana, d’Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, amb la moderació de la periodista Marta Molina, que va reconèixer que l’alternativa clau és el decreixement, «el que hem de canviar és la perspectiva i transformar els paràmetres de consum», va dir, tenint en compte que «l’impacte que genera en territoris indígenes és alarmant», i que «cal pressionar les administracions perquè incorporin aquesta mirada en les seves decisions».

Vulneració dels drets humans a la mineria del cobal

Després hi va haver la presentació del llibre Cobalt Red, on l’escriptor i activista Siddharth Kara revela els abusos contra els drets humans que s’amaguen darrere de la mineria del cobalt a la República Democràtica del Congo. Acompanyat també de Marta Molina, Kara va dir que «Vaig viatjar diverses vegades a la República Democràtica del Congo per documentar què està passant en aquestes mines de subministrament del cobalt: el que vaig veure és l’apocalipsi. Centenars de persones, també nens, en situacions infrahumanes. Furgant amb les mans per aconseguir cobalt el més ràpid possible. Tres quartes parts de subministrament del cobalt provenen del Congo, extret en condicions terribles. No només és una violació dels seus drets humans, també del seu entorn».

L’activista va explicar que quan comprem un aparell elèctric no pensem que està vinculat a la mort d’infants al Congo, però que aquesta és una realitat imposada per les empreses tecnològiques, que no assumeixen les responsabilitats del que passa en les seves cadenes de subministrament. «Les empreses, que estan al capdamunt d’aquestes cadenes i provoquen catàstrofes al Sud Global, han de garantir dignitat: les persones que treballen al capdavall de la cadena mereixen la mateixa dignitat i els mateixos drets que els treballadors de les seus d’aquestes tecnològiques», afegia Kara.

Monitoratge de fàbriques a la Xina

Per reflexionar sobre les vulneracions de drets humans que s’amaguen en les cadenes de subministrament de la indústria de l’electrònica i les condicions laborals en les quals es treballa a les fàbriques de producció d’aparells elèctrics i electrònics, Dimitri Kessler, de l’Economic Rights Institute, va parlar del monitoratge de fàbriques a la Xina. S’hi identifica un ambient punitiu per no alentir la producció, però Kessler assegura que «si fem que les empreses siguin responsables de les seves accions, el seu comportament canviarà». També va explicar quins obstacles i dificultats troben les entitats que intenten fer tasques de monitoratge i de diàleg amb les fàbriques al gegant xinès, un país marcat per una forta repressió.

Justícia digital

La jornada de dijous es va tancar amb una taula rodona sobre justícia digital. L’electrònica i en concret les tecnologies de la informació han guanyat un creixent protagonisme en els últims anys. En aquesta novena edició del MSC, SETEM Catalunya va voler reflexionar sobre quin futur volem: hem d’acceptar a qualsevol preu la digitalització?

A la taula rodona van participar Leandro Navarro, de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre identitat i credencials verificables per la justícia global; Cori Crider, de Foxglove, que va parlar sobre com plantar cara als gegants tecnològics. Sofia Trejo, finalment, de Barcelona Supercomuting Center, es va endinsar en el món de la intel·ligència artificial, per a parlar sobre justícia social i ambiental.

Navarro va assegurar que les màquines i les eines reprodueixen el que som nosaltres, «com no han de ser racistes o masclistes si nosaltres ho som? No ho podem extreure quirúrigicament».

Crider, per la seva banda, va explicar que un terç del planeta es connecta a aquestes plataformes cada dia: Facebook, Youtube, Instagram… «Sense la feina de moderadors de contingut les xarxes socials serien plenes de terrorisme, pedofília i altre contingut tòxic. Les xarxes serien molt pitjors, serien un espai terrible. No deixaríem que els adolescents s’hi acostessin, i les empreses no voldrien publicitar-hi res. Tot el benefici de les empreses s’evaporaria. Tanmateix les empreses del big tech no estan garantint els seus drets laborals.».

Trejo va afegir que les prediccions mitjançant intel·ligència artificial no són automàticament ni científiques, ni objectives, ni certes. «En realitat aquests sistemes reprodueixen i amplifiquen patrons històrics. Els grups més afectats són els discriminats històricament: en particular les dones i les minories. El que estem fent és generar potencials formes de violència i discriminació a gran escala».

Infància i pantalle

El MSC es va cloure el dissabte 2 de març amb una jornada sobre Infància i Pantelles, en la qual Mercè Botella, de Som Connexió, va presentar la Guia per a famílies cruels i malvades, en la qual explica de quina manera introduir el primer mòbil i com fer-ne l’acompanyament, quina és la millor edat per a fer-ho, i perquè: «a la guia parlo des de la meva experiència personal amb les meves filles; d’això ja fa més de 10 anys, i aleshores no es parlava d’aquest tema». Xavier Casanovas, de la Plataforma Adolescència Lliure de Mòbil, va parlar sobre com es va començar a organitzar aquest moviment de famílies que ara ja està present a tot l’estat i quins objectius té, i va parlar sobre l’ús del mòbil en els instituts i per què cal regular-lo: “la societat estava esperant que sorgís un moviment com aquest; no necessitem evidències científiques sobre com afecta l’ús del mòbil al desenvolupament dels infants i adolescents, la intuició ja ens fa veure que alguna cosa no està funcionant (…) volem endarreir l’ús del primer smartphone (…) moltes funcions es poden cobrir amb un mòbil que no sigui intel·ligent. L’escriptor Sergi Onorato va presentar la Guia Dejuni Digital, i també va exposar les raons per les quals és rellevant que ens replantegem quina relació tenim les adultes amb els nostres telèfons mòbils: «ens em de plantejar el model productivista promogut pel capitalisme en el qual tota l’estona hem d’estar fent coses; potser no cal escoltar un pòdcast mentre estàs cuinant; necessitem recuperar els moment en els quals tenim espai per pensar i crear per nosaltres mateixes».

Més enllà del MSC

El Mobile Social Congress s’engloba dins de la campanya d’electrònica justa de SETEM Catalunya – amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament- per la qual cosa des de l’entitat han insistit sobre la necessitat de seguir impulsant espais de trobada, sensibilització i de formació col·lectiva més enllà del MSC. Al llarg de l’any l’entitat ofereix tallers i formacions per a infants i joves sobre aquests aspectes. També publica i difon tant investigacions com informes sobre l’impacte del sector tecnològic. Un altre dels reptes de SETEM Catalunya és incidir en les administracions públiques perquè adoptin criteris de Compra Pública Socialment Responsable i perquè exigeixin responsabilitats a les empreses transnacionals en el seu respecte als drets humans.

 

Podeu descarregar fotografies en aquest enllaç.

 

Més informació i gestió d’entrevistes:

Sara Blázquez | 679 86 45 18 | sara@diesdagost.cat

Josep Comajoan | 699 18 05 46 | josep@diesdagost.cat

 

 

El Mobile Social Congress reflexiona sobre el futur de la indústria tecnològica coincidint amb les dates del Mobile World Congress a Barcelona

posted in: Noticies | 0

El MSC, que tindrà lloc del 26 de febrer al 2 de març, s’iniciarà amb una acció d’ARTivisme a les portes del MWC i, al llarg de la setmana, acollirà taules rodones, xerrades, jocs familiars i un pòdcast en directe.

El Mobile Social Congress (MSC), que se celebra a Barcelona coincidint amb les dates del Mobile World Congress (MWC), posarà l’accent en els costos reals que té la tecnologia que consumim, especialment els costos socials i ambientals que actualment implica la producció de telèfons i tauletes. El MSC començarà el pròxim 26 de febrer a les portes de la Fira de Barcelona amb una acció d’artivisme per conscienciar sobre els efectes de la indústria tecnològica no adreçats en el MWC.

Amb aquest mateix objectiu, el 27 de febrer es realitzarà un episodi del pòdcast Carne Cruda en directe a Paral·lel 62, taules rodones presencials i en línia el dia 29, a l’Auditori de l’espai Calàbria 66, i una xerrada i jocs infantils per a tota la família el dissabte 2 de març al pati de l’Escola les Aigües.

El MSC és un espai obert a la ciutadania, que ofereix una mirada crítica a l’actual model de producció i consum d’aparells electrònics i de les tecnologies de la informació i la comunicació, i una oportunitat per conèixer models i projectes alternatius basats en la sobirania tecnològica, la sostenibilitat i el respecte pels drets humans.

La indústria electrònica és un dels sectors més dinàmics i importants de l’economia mundial i Barcelona es converteix cada any en el seu principal aparador amb el Mobile World Congress. Les empreses transnacionals del sector presenten anualment els seus avenços tecnològics. Així mateix, també és necessari posar sobre la taula els costos socials i ambientals que actualment implica la producció de nous telèfons i tauletes.

El Mobile Social Congress neix com un espai alternatiu al Mobile World Congress, l’objectiu del qual és generar una reflexió i consciència sobre els impactes generats amb la producció i consum d’electrònica, i fer-ne una anàlisi crítica en clau ecologista, feminista i de drets humans. Des del Mobile Social Congress, es volen denunciar les injustícies d’un model de producció i consum mundials basats en l’extractivisme i l’externalització dels impactes socials i ambientals al Sud Global; es volen destacar els projectes i iniciatives que plantegen noves maneres de produir i consumir aparells electrònics, respectant els drets de les persones, el medi ambient, i fent un ús responsable dels recursos, per poder abastir a les generacions futures, i sense vulnerar els drets fonamentals d’altres pobles i territoris.

Quins escenaris de futur es plantegen davant d’aquesta creixent digitalització?

Aquest any s’adreçaran els impactes de la indústria des de diferents àmbits i també es farà una reflexió sobre quin futur volem: hem d’acceptar a qualsevol preu la digitalització? Quines alternatives podem plantejar?

L’electrònica i en concret les tecnologies de la informació han guanyat un creixent protagonisme en els darrers anys. Tanmateix, què sabem sobre com es fabrica aquesta tecnologia? Quins escenaris de futur es plantegen davant d’aquesta creixent digitalització? Quins reptes es plantegen des d’una perspectiva dels drets humans i ambientals? S’adreçaran aquestes i altres qüestions, reunint diferents veus per aportar una mirada crítica, per tal de poder prendre un paper actiu com a ciutadania a l’hora d’escollir les polítiques i opcions de consum que contribueixin a un món més sostenible, més sa i més just.

 

Accident mortal a una mina de níquel a Morowali, Indonèsia

posted in: Noticies | 0

El passat 24 de desembre de 2023 a la tarda es va produir un incendi a la fonedora de níquel de l’empresa PT ITSS (Indonèsia Tsingshan Stainless Steel), una de les empreses de la zona de PT IMIP (Indonèsia Morowali Industrial Park). Fins ara el nombre de víctimes mortals és de 19, més 32 treballadors que han resultat greument ferits i estan actualment sent atesos a l’hospital.

Des de la Campanya Electrònica Justa denunciem els fets i la manca mesures per garantir la salut i la seguretat a la mina per part de PT ITSS, així com la complicitat del govern indonesi amb les empreses extractives el qual no està fent un seguiment apropiat de l’aplicació de la llei sobre salut i seguretat al país, ni tampoc està sent transparent amb els processos d’investigació d’incidents com aquests, que es continuen repetint a la mina d’ença que es va iniciar aquest projecte. S’han registrat 20 incidents fins a desembre de 2023.

També denunciem un model de transició basat en el creixement, la contínua extracció de matèries primeres i l’establiment de ‘zones de sacrifici’ que no té en compte els danys causats a les persones i els territoris.

La mina de níquel de Morowali i la fonedora formem part del Projecte Estratègic Nacional del president Jokowi, i es projecta com una indústria que dona suport a la transició energètica. El níquel és una de les matèries primeres considerada com a crítica per la UE per la transició ecològica, donat que és un mineral clau per la fabricació de bateries elèctriques pels vehicles elèctrics.

Expressem el nostre condol a les famílies de les víctimes i el nostre suport al comunicat i les demandes publicades pel Centre Indonesi de Lluita Laboral (Gabungan Serikat Buruh Indonèsia – GSBI), membre de la xarxa Good Electronics.

Les demandes són:

1. PT ITSS – El IMIP i el Govern d’Indonèsia han de responsabilitzar-se plenament de la recuperació de totes les víctimes de l’explosió del forn de fosa de níquel de PT ITSS, i proporcionar indemnitzacions adequades, així com garanties de subsistència i educació per als fills de les víctimes mortes, així com la certesa d’aconseguir un treball per al futur dels fills de les víctimes que han perdut la vida.

2. Formar immediatament un Equip de Recerca Independent en el qual participin elements d’Organitzacions Sindicals, ONG, Komnas HAM i la OIT per a garantir que els resultats de la recerca sobre la tragèdia mortal de l’accident laboral en PT ITSS obtinguin resultats objectius.

3. Posar fi a la intimidació duta a terme per l’empresa PT ITSS contra els treballadors que volen denunciar o proporcionar informació lliurement sobre les condicions de treball que han causat la tragèdia de 19 treballadors morts i desenes de treballadors ferits moderats-greus a causa de l’accident que ha pres lloc a la fonedora de níquel a Morowali.

4. Garantir i Respectar els drets bàsics dels treballadors incloent el dret a la llibertat d’expressió, el dret a organitzar-se, incloent el dret a la vaga. Tot això està garantit per la legislació indonèsia i també pels Convenis de la OIT.

5. Aplicar i fer complir plenament el sistema de seguretat i salut en el treball en el lloc de treball i garantir la disponibilitat d’equips de protecció industrial personal complets i adequats de conformitat amb la llei.

6. Imposar sancions estrictes contra les violacions de la SST que suposadament s’han convertit en una pràctica arrelada de l’empresa PT ITSS.

7. Exigim que es deixi d’afirmar que el projecte de mineria de níquel és un projecte de transició energètica neta. I també exigim que es resolgui fonamentalment la Crisi Climàtica i una transició energètica justa. És a dir, canviar el sistema de producció agrícola en el seu conjunt, la qual cosa requereix l’eliminació del poder monopolitzador dels terratinents sobre els agricultors rurals, i construir una industrialització nacional que serveixi a l’avanç dels sistemes de producció agrícola i a l’augment de la productivitat agrícola per a la seguretat alimentària i l’obertura de les més àmplies oportunitats d’ocupació possibles, lliures de la intervenció de la inversió estrangera.

LLEGIR COMUNICAT DEL GSBI COMPLET EN CATALÀ

Fem la REvolta!

posted in: Noticies | 0

S’apropa Nadal, un dels moments de l’any en què més consumim. Compartim algunes dades i eines per consumir de manera responsable. Fem la REvolta!

🔌 Sabies que els residus elèctrics i electrònics són els que més augmenten? Europa ocupa el primer lloc a escala mundial en la generació d’aquest tipus de residu per càpita, però tan sols en recicla el 40%.

👕 La indústria tèxtil i de la moda genera, a escala mundial, més de 92 milions de tones l’any. S’estima que acaben en un abocador 990.000 tones l’any de productes tèxtils.

🌍 I on es troben els abocadors més grans del món? A països del Sud Global.

Presentem dos interactius web, un sobre productes elèctrics i electrònics i un sobre productes tèxtils, que a través de diverses preguntes ens ajuden a trobar la solució més ajustada a allò que necessitem, sigui adquirir un producte o desfer-nos d’un que no ens fa servei, sempre prioritzant la jerarquia de prevenció de residus (reduir, reutilitzar, reparar, renovar, recuperar i reciclar). Als dos interactius web, la ciutadania trobarà informació sobre les empreses socials, els projectes i les iniciatives actives per a practicar un consum més responsable, així com consells i eines de cerca per a trobar botigues sostenibles o mercats d’intercanvi. A més, hem publicat dos informes per a aquelles persones que vulguin aprofundir sobre el perquè és urgent i rellevant.

Descobreix l'eina (RAEE) Descobreix l'eina (tèxtil)

 

L’objectiu de la campanya és fer més accessible la informació sobre la prevenció de residus i sobre la promoció d’un consum responsable. La generació de residus i el consum estan estretament relacionats. Actualment, estem provocant una greu crisi ecològica, on la generació de deixalles té un paper important i clau. Els aparells elèctrics i electrònics, per exemple, són el flux de residus que més està creixent al món. Un consum responsable vol dir repensar allò que comprem de primera mà i reaprofitar més allò que tenim. Abans de comprar nous productes, hi ha altres alternatives que ens permeten disminuir l’impacte ambiental del nostre consum derivat de l’ús d’energia i de matèries primeres per a la seva producció, així com de la seva inadequada gestió un cop no ens fa servei. El mercat ens repeteix i publicita constantment nous productes i la compra de primera mà acostuma a ser la primera opció per a moltes persones, quan en realitat hauria de ser sempre l’última opció.

El primer pas és qüestionar si necessitem realment un nou producte. Potser podem reparar el que tenim. En aquest cas, existeixen diverses iniciatives de la societat civil organitzada per a ajudar les consumidores a aprendre a reparar els seus propis productes amb l’ajuda de persones tècniques. També, hi ha manuals de reparació disponibles en línia creats per una xarxa de reparadores internacional com Ifixit. Així mateix, existeixen moltes botigues de segona mà, així com plataformes de compravenda de segona mà en línia. A pobles i ciutats, hi ha grups autogestionats organitzats per WhatsApp o Telegram en els quals la gent dona allò que no fa servir. De la mateixa manera, es poden llogar productes si volem utilitzar-los només en ocasions puntuals o agafar-los en préstec a una biblioteca de les coses. També, existeixen els mercats d’intercanvi.

Paral·lelament, cal que quan tenim un producte que no volem fer servir, pensem que fer amb ell. A Catalunya, hi ha diverses empreses socials que fan integració laboral de persones vulnerables que gestionen residus tèxtils i electrònics. També, hi ha diverses entitats sense ànim de lucre que tenen projectes de recollida d’ordinadors que després destinen a finalitats socials. Deixar aquest tipus de productes al carrer, pensant que algú els aprofitarà, sovint es tradueix en el seu malbaratament. Deixar-los oblidats a un calaix tampoc és una bona solució, ja que evitem que algú en pugui fer ús. Cal informar-se i escollir bé que fem amb allò que tenim a casa.

Hem d’assumir la nostra part de responsabilitat sobre allò que consumim. Moltes consumidores crítiques juntes tenim més capacitat d’influència. Les nostres accions aïllades poden semblar irrellevants, però si les sumem a les d’altres persones, aconseguirem un impacte més gran. Sumar-nos a aquest tipus d’iniciatives es tradueix en un enfortiment d’aquestes. El mercat té molta influència sobre com es fan les lleis en l’àmbit internacional, així com sobre els hàbits de les consumidores, ja que les grans empreses destinen molts diners a les campanyes. La cultura de comprar i llençar i els productes de baix cost no són ni ètics ni sostenibles. Des de la ciutadania, ens hem d’organitzar per a construir circuits de consum basats en la reutilització, l’intercanvi, la reparació, així com per a enfortir projectes o empreses de l’economia social i solidària que es dediquen a la gestió de residus i a la venda de productes o serveis amb criteris de sostenibilitat social i ambiental.

El gran boom de les bateries

posted in: Noticies | 0

Traduïm al català el reportatge “El gran augment de les bateries”, elaborat per SOMO Amsterdam, on s’analitza el gran creixement de la producció de bateries i els seus impactes socials i ambientals.

El creixement de la demanda de les bateries per a propulsar els vehicles elèctrics corre el risc de portar-nos a una transició del transport devastadora per al medi ambient i per als drets humans de milions de persones, a causa de l’augment desmesurat de l’extracció de minerals.

Una transformació del sector del transport veritablement justa exigeix la reducció del consum de materials i un canvi radical de la nostra relació amb l’automòbil. Les emissions del transport urbà podrien reduir-se en un 80% d’aquí a 2050 si adoptem les mesures adequades:

✅ Compartir viatges i vehicles.
✅ Tarifes vials i d’estacionament
✅ Millores del transport públic amb millor integració a la mobilitat compartida
✅ Millores de la infraestructura de vianants i ciclista
✅ Velocitats màximes
✅ Polítiques de restricció d’automòbils

Llegeix l’informe complet en català.

 

Carta oberta a la Unió Europea perquè la Llei Europea de Matèries Primeres Crítiues sigui justa i sostenible a escala mundial

posted in: Noticies | 0

Carta oberta a la Unió Europea

Perquè la Llei Europea de Matèries Primeres Crítiques sigui justa i sostenible a escala mundial, ha de garantir salvaguardes socials, ambientals i de governança eficaces i estipular la participació significativa de les comunitats locals, els Pobles Indígenes i la societat civil dels països rics en recursos.

17 de juliol 2023

Estimades i estimats Comissaris,
Estimades i estimats Honorables Membres del Parlament Europeu,
Estimades i estimats Ministres,

Els moviments, Pobles Indígenes i organitzacions de la societat civil, sobre tots aquells dels països rics en recursos del Sud Global, estem molt preocupats per l’absència d’una terminologia robusta de diligència deguda i salvaguardes fortes per al proveïment de matèries primeres dins de la Llei de Matèries Primeres Crítiques i altres normatives vinculades a ella. Qui vivim als països rics en recursos ja estem sentint l’impacte doble de la crisi climàtica; d’una banda, a causa de l’efecte del mateix canvi climàtic i, per un altre, per l’expansió de les infraestructures mineres i de tecnologies renovables derivades dels plans de descarbonització dels països rics.

L’ambició de la Unió Europea (UE) en matèria de descarbonització és encomiable, però perquè sigui justa i equitativa, ha d’atenir-se a l’estat de dret i les seves lleis corresponents han de complir amb les normes més estrictes, entre elles el respecte dels drets humans, els drets dels Pobles Indígenes i la protecció del medi ambient, no sols dins de la UE, sinó també en altres països rics en recursos, incloses les nostres terres i comunitats.

La Llei Europea de Matèries Primeres Crítiques i altres normatives vinculades a ella, com la Directiva sobre la diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat, tindran repercussions directes en la nostra salut i benestar, les nostres pràctiques culturals, tradicions i valors, els nostres mitjans de vida i el nostre medi ambient. Amb massa freqüència s’assassina a les persones que intenten protegir el medi ambient del qual depenem.

Per això, sol·licitem que adoptin un enfocament per a la descarbonització que estigui centrat en els drets humans i garanteixin que tots els titulars de drets i les parts interessades dels països rics en recursos, no sols els governs i el sector privat, participin en el procés de manera plena i significativa. En concret, els sol·licitem que estableixin les següents condicions mínimes per a la determinació dels projectes estratègics i el proveïment de matèries primeres procedents dels països rics en recursos:

1) Respectar els drets humans i els drets dels Pobles Indígenes i atenir-se a les lleis, acords i normes internacionals sobre els drets humans i el medi ambient, inclosos els Principis Rectors de les Nacions Unides (ONU) sobre les Empreses i els Drets Humans, la Declaració de l’ONU sobre els Drets dels Pobles Indígenes, els convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT), així com el Conveni d’Aarhus íntegrament, l’Acord d’Escazú i la Directiva de la UE sobre la presentació d’informació sobre sostenibilitat per part de les empreses. La Llei Europea de Matèries primeres Fonamentals ha de garantir que les empreses compleixin amb obligacions rigoroses de diligència deguda en matèria de drets humans i medi ambient.

2) Garantir que les associacions estratègiques s’estableixin i funcionin de manera democràtica: Les negociacions per a establir les associacions estratègiques han d’anunciar-se de manera oportuna i els acords amb els països rics en recursos han de divulgar-se previ a la seva aprovació. La Llei Europea de Matèries Primeres Crítiques ha d’abordar el risc elevat de corrupció en el sector miner.

3) Participació significativa i la rendició de comptes: Els titulars de drets, sobretot els Pobles Indígenes, les organitzacions de la societat civil i les comunitats locals, han de poder participar en la governança de la Llei Europea de Matèries Primeres Crítiques i en la determinació i el seguiment dels projectes estratègics i les associacions estratègiques.

4) Requisits mínims per als projectes estratègics: Els impactes socials i ambientals de la mineria i els altres projectes vinculats a la transició energètica han de ser avaluats durant el procés de concessió d’autoritzacions, i no es pot permetre la realització de projectes sense el consentiment lliure, previ i informat dels Pobles Indígenes afectats. Les empreses que participin en els projectes estratègics han de disposar d’un mecanisme de reclam clar, assequible i segur, i les empreses amb antecedents de vulneracions dels drets humans o destrucció del medi ambient han de ser excloses. Ha d’existir un mecanisme que faciliti l’accés a la justícia per part de les víctimes dels abusos empresarials i que compti amb sancions estrictes per a les empreses que incompleixin les seves obligacions de diligència deguda. En lloc de recórrer a l’autoregulació mitjançant els sistemes de certificació, les empreses han de ser supervisades pels governs i una tercera part neutral.

5) Respectar les nostres pràctiques culturals, tradicions i valors, les nostres formes de vida i el nostre medi ambient: Els projectes estratègics han de respectar les zones d’exclusió, incloses les zones protegides, la mar profunda i els llocs sagrats. S’han d’aplicar i adoptar les normatives corresponents sobre els minerals procedents de zones en conflicte i aquells extrets mitjançant el treball forçós o infantil.

6) No ens han de tractar com a mers proveïdors de matèries primeres: Fixar objectius clars i aclarir què significa afegir valor mitjançant les associacions estratègiques. Així mateix, afavorir el desenvolupament dels nostres països mitjançant el finançament per a fer front al canvi climàtic, la transferència de coneixements i tecnologia, les disposicions per a les adquisicions locals i la garantia que les empreses paguin imposats als països amfitrions i generin ocupacions dignes.

7) Assumir la responsabilitat de reduir el consum a Europa: Al seu torn, això reduirà la demanda de matèries primeres procedents dels nostres països. Atendre aquestes preocupacions és fonamental per a poder garantir la justícia climàtica i de recursos a escala mundial. La Llei Europea de Matèries Primeres Crítiques pot constituir una oportunitat perquè la UE impulsi una transició energètica justa que saldi el deute ecològic històric amb els països del Sud Global i respecti els seus propis models de desenvolupament.

Els instem que tinguin en compte les nostres recomanacions, ja que les decisions polítiques relatives a la Llei de Matèries primeres Fonamentals tindran una gran repercussió en les nostres vides.

Atentament,

 

Organitzacions signatàries:

– AbibiNsroma Foundation
– Action Mines Guinée
– African Resources Watch (AFREWATCH)
– Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER), Indonesia
– Alliance Voahary Gasy (AVG)
– alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
– Alyansa Tigil Mina (ATM)
– Asia Dalit Rights Forum (ADRF)
– Bench Marks Foundation
– Cadre de Concertation de la société civile de l’Ituri sur les Ressources Naturelles
– CartoCrítica (México)
– Centre congolais pour le droit du développement durable (CODED)
– Centro de Análisis Socioambiental (CASA}, Chile
– Christi – Perú
– Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l’Action Publique
(CORAP)
– Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental (CNPE)
– Coalition Publiez Ce Que Vous Payez-Mali (PCQVP-MALI)
– Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora
– CooperAcción
– Cordillera Women’s Education Action Research Center (CWEARC)
– Corporate Europe Observatory
– Crudo Transparente
– Cultural Survival
– Debt Observatory in Globalisation (ODG)
– Derecho Ambiente y Recursos Naturales
– Ecosistemas
– Engenera, A.C.
– Enginyeria sense Fronteres
– Focus Association for Sustainable Development
– Forest Peoples Programme
– Forests of the World
– Fundación Ciudadanía y Desarrollo – TI Ecuador
– Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Suroccidente
– Fundación Terram
– Funprosperiti Guatecivica
– Future-Prenuers Zambia (FPSZ)
– Global Witness
– Grupo Propuesta Ciudadana
– Indonesia for Global Justice (IGJ)
– Interamerican Association for Environmental Defense -AIDA
– Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
– Legisladores x el Ambiente ALC
– Natural Resource Governance Institute (NRGI)
– Observatoire d’Etudes et d’Appui à la Responsabilité Sociale et Environnementale (OEARSE)
– Observatorio Petrolero Sur
– Pakistan Development Alliance
– Perkumpulan HuMa Indonesia
– Philippine Rural Reconstruction Movement
– Pole Institute (DR Congo)
– Policy Forum Guyana
– Publiez Ce Que Vous Payez Madagascar
– Publish What You Pay Zambia
– Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
– Réseau panafricain de lutte contre la corruption “UNIS”
– Resource Matters
– Satya Bumi
– Securing Indigenous Rights in the Green Economy (SIRGE) Coalition
– SETEM Catalunya
– Solidaritat Castelldefels Kasando
– Southern Africa Human Rights Defenders Network
– Spaces for Change
– TAFOMIHAAVO
– Transparency International Initiative Madagascar
– Transparency International Zambia
– Trend Asia
– Universidad nacional de Colombia, Facultad de minas Medellín, Centro de pensamiento
responsabilidad y sostenibilidad minera

Un punt d’inflexió: la Llei de Matèries Primeres Crítiques ha de ser justa per a les persones i el planeta

posted in: Noticies | 0

Ens sumem al posicionament promogut per més de 40 organitzacions de la societat civil, per demanar que la Llei de Matèries Primeres Crítiques tingui una transició social i verda justa.

El segle XXI exigeix esforços globals que aportin solucions a múltiples crisis de naturalesa social i mediambiental que també tenen repercussions negatives en les economies. Tenim moltes solucions al nostre abast, però exigeixen voluntat política per a avançar (com la legislació sobre ecodisseny de productes o les prohibicions d’alguns productes), i discurs polític per a desenvolupar noves eines (com els límits a la producció d’energia) que donaran lloc a una transformació social justa que retorni a la humanitat còmodament dins dels límits planetaris.

La majoria de les crisis socials i mediambientals a les quals ens enfrontem són el resultat del consum excessiu de recursos a causa de models de producció i consum insostenibles en societats cada vegada més desiguals, independentment del nivell de desenvolupament de cada país.

Presentem el posicionament signat per 43 organitzacions de la societat civil, que aprofundeix en les principals qüestions que es plantegen en aquest context en relació amb la Llei de Matèries Primeres Crítiques (CRMA per les seves sigles en anglès) amb algunes recomanacions recomanacions.

 1. La UE ha de reduir activament la seva dependència en les matèries primeres primàries i aplicar solucions del costat de la demanda per a disminuir el consum de matèries primeres en almenys un 10% per a 2030, incloent-hi l’eliminació progressiva dels productes d’un sol ús que continguin matèries primeres crítiques, l’aplicació d’un sistema de passaport de materials i l’adopció de programes nacionals per a promoure l’eficiència dels materials i l’ús de materials alternatius.
 2. La CRMA no ha de basar-se únicament en els sistemes de certificació per a determinar la sostenibilitat d’un projecte, ja que la certificació per si sola no garanteix el compliment de la normativa obligatòria en matèria de drets humans i medi ambient; en el seu lloc, ha de dur-se a terme una avaluació més àmplia dels drets humans i l’acompliment ambiental. Si la certificació s’accepta com una eina de diverses, ha de completar criteris com la governança de múltiples parts interessades, l’adhesió a normes exhaustives, regles de divulgació, mecanismes de reclamació accessibles i informes públics d’auditoria.
 3. El focus que la CRMA posa a aconseguir la seguretat del subministrament de la UE a través d’associacions manca d’un enfocament de justícia global i de mesures concretes per a garantir les normes de sostenibilitat, la participació de la societat civil i la protecció dels drets humans i el medi ambient en tercers països; les recomanacions inclouen alinear les associacions amb els acords internacionals, aplicar mecanismes sòlids de supervisió i reparació, definir el “valor afegit”, donar suport a la industrialització nacional, implicar la societat civil i als pobles indígenes, garantir la transparència i evitar l’afebliment dels compromisos a través d’altres normatives o acords comercials.
 4. El fet que la CRMA se centri en accelerar els procediments de concessió de permisos per a projectes de matèries primeres crítiques entranya el risc de passar per alt les salvaguardes mediambientals i socials i manca d’acceptació pública. L’agilitació dels permisos no ha de produir-se a costa de la protecció ambiental i la participació pública efectiva. Elements com el Consentiment Lliure, Previ i Informat (CLPI) i els drets dels pobles indígenes han d’estar en el centre dels projectes. Aquests han de fer referència als instruments internacionals, i així mateix s’han d’assignar recursos a les autoritats encarregades de concedir llicències, garantir la transparència, establir un subgrup sobre sostenibilitat i mineria responsable dins del consell de matèries primeres crítiques. La mineria en aigües profundes ha de prohibir-se a causa dels seus possibles impactes ambientals i socials.
 5. Per a l’èxit del Pacte Verd Europeu i l’autonomia estratègica de la UE, és crucial donar prioritat a un enfocament d’economia circular en la CRMA mitjançant l’aplicació d’una ambiciosa estratègia de reciclatge, la millora de la coherència amb la jerarquia de residus, l’augment dels objectius de capacitat de reciclatge de la UE, la millora de la recollida i separació dels components que contenen Matèries Primeres Crítiques (CRM per les seves sigles en anglès) la introducció d’objectius de contingut reciclat per a tots els productes que contenen CRM, la incorporació de mesures per a la contractació pública i la garantia que la recuperació dels residus miners segueixi una normativa exhaustiva i inclogui plans de remediació de la contaminació històrica.
 6. La CRMA ha d’incloure normes exhaustives per a calcular i verificar la petjada ambiental de les matèries primeres crítiques. Per a això, s’han de contemplar criteris clars per a determinar una petjada ambiental significativa, tenint en compte l’impacte sobre la circularitat i el reciclatge, les normes internacionals i les pràctiques sostenibles, la realització d’avaluacions prèvies i consultes amb les parts interessades pertinents, la possibilitat que el Comitè Científic Consultiu Europeu sobre el Canvi Climàtic proporcioni assessorament científic, la garantia de declaracions de petjada ambiental per a totes les matèries primeres crítiques comercialitzades, inclosos els productes intermedis i finals, i l’adopció d’actes delegats per a establir classes de comportament en matèria de petjada ambiental amb paràmetres específics.

Consulta totes les recomanacions en el Document de Posicionament oficial.