Electrònica Justa participa en la consulta de la Comissió Europea sobre la “Raw Materials Act”

posted in: Noticies | 0
Campanya Electrònica Justa | INCIDÈNCIA POLÍTICA
  • La Comissió Europea va obrir aquest novembre una consulta sobre la Llei Europea de Matèries Primeres Fonamentals o “Raw Materials Act”, vinculada a la Conferència sobre el Futur d’Europa.

  • L’objectiu d’aquesta proposta de reglament és aconseguir les transicions ecològica i digital. L’enfocament de la UE per aconseguir això implica augmentar significativament el subministrament de minerals crítics i terres rares, reforçar la circularitat i recolzar la investigació i la innovació.

  • SETEM posa en relleu la importància de garantir el drets humans al llarg d’aquest processos, reduir la demanda, establir sectors prioritaris, i prioritzar les fonts secundàries

Conference on the Future of Europe

 

Des de la Campanya Electrònica Justa, de SETEM Catalunya, fa anys que denunciem els impactes socials i ambientals dels projectes miners. Atès l’augment creixent en la demanda de minerals i terres rares, matèries primeres necessàries per a fabricar bateries elèctriques (tant per vehicles elèctrics com per a instal·lacions de bateries renovables). Seguim fent incidència per protegir els drets humans i ambientals al llarg de les cadenes de subministrament d’aquestes tecnologies.

En la consulta, hem demanat que:

  1. Es prioritzi el subministrament d’aquests materials a partir de fonts secundàries (reciclatge, mineria urbana), més que no pas de fonts primàries (de les mines). Els residus electrònics són un problema creixent que afecta de manera destructiva als paísos del Sud Global on hi ha abocadors gegants i on no hi ha les infrastructures necessàries pel correcte reciclatge d’aquests materials.

  2. S’influenciï la demanda per tal de reduir-la, tot establint sectors prioritaris, i d’altres sectors prescindibles, com aquells que no responguin a les necessitats bàsiques col·lectives.

  3. S’estableixin criteris de justícia global a la proposta de llei, i s’apliquin les regulacions més ambicioses quant a garantir els drets humans i ambientals en aquests projectes miners. Siguin de dins o de fora de la Unió Europea.

  4. Aquesta llei vagi d’acord amb una llei ambiciosa d’ecodisseny, perquè els dispositius i tecnologies tinguin una vida útil llarga. En la mateixa línia, també hem demanat, que

  5. Es promogui des de la UE el dret a reparar, com una altra estratègia per reduir la demanda d’aquests minerals. La UE està donant passes massa petites i massa lentes en aquest sentit.

Pots consultar les respostes de les entitats i organitzacions
amb les quals ha participat SETEM Catalunya en la consulta:

> AQUÍ <<

Dades de participació en la consulta
(del 30 de setembre al 25 de novembre 2022)

Infografía: Comissió Europea sobre la Llei Europea de Matèries Primeres Fonamentals
Seguint a Bèlgica, en primer lloc, i a Alemanya, en segon, l’Estat Espanyol ha estat el tercer en aportar major nombre de comentaris a la consulta.

 

Font d’infografies: ec.europa.eu/info/law/better-regulation